S.Z.R. "RAKIC" proizvodi sirok program opreme za balansiranje.
Masine ovde prikazane su namenske, tj. svaka je namenjena za resavanje debalansa rotacionih masa gde to nije moguce masinom opste namene ili je potrebna veca produktivnost.

Masine za balansiranje opste namene su: http://www.rakic.biz.nf

Manje balans masine su digitalne tj. bazirane su na jednom ili dva mikrokontrolera. Sve balans masine imaju ugradjenu PC maticnu plocu i softver za analizu izmerenih podataka radi sto vece preciznosti.


Glavna         Proizvodi           Usluge             Kontakt
Softver u balans masinama koristi savremene numericke metode za akviziciju, analizu i obradu signala. To omogucava izvanredno odvajanje vibracije rotora od ostalih stetnih sumova.

Glavna stranica

Proizvodi

Usluge

Kontakt

_______________________________________________________
balans masina
balans-masina
balansirka
balans masine
balans-masine
rotori
rotore
balans masina
balans-masina
balansirka
balans masine
balans-masine
rotori
rotore
balans masina
balans-masina
balansirka
balans masine
balans-masine
rotori
rotore
balans masina
balans-masina
balansirka
balans masine
balans-masine
rotori
rotore
balans masina
balans-masina
balansirka
balans masine
balans-masine
rotori
rotore
balans masina
balans-masina
balansirka
balans masine
balans-masine
rotori
rotore
balans masina
balans-masina
balansirka
balans masine
balans-masine
rotori
rotore
balans masina
balans-masina
balansirka
balans masine
balans-masine
rotori
rotore
balans masina
balans-masina
balansirka
balans masine
balans-masine
rotori
rotore
balans masina
balans-masina
balansirka
balans masine
balans-masine
rotori
rotore
balans masina
balans-masina
balansirka
balans masine
balans-masine
rotori
rotore
balans masina
balans-masina
balansirka
balans masine
balans-masine
rotori
rotore
balans masina
balans-masina
balansirka
balans masine
balans-masine
rotori
rotore

"Rakic" - Nis, 2000 - 2013